Cùng Nhà Cái Dafabet Vui Thưởng Thứ 4 Mỗi Tuần

Trải nghiệm các trò casino trực tuyến trong tuần và nhận tiền thưởng độc quyền tới 920.000 VNĐ tại nhà cái Dafabet !

Cách nhận thưởng

1. Hoàn thành Yêu Cầu số Lượt Chơi và Yêu Cầu Cược tối thiểu tại các bàn chơi độc quyền Dafabet Privé dựa trên Cấp Độ VIP của bạn trong Tuần Khuyến Mãi.

Cấp Độ VIP Yêu Cầu Cược Tối Thiểu Số Lượt Chơi Tối Thiểu Tiền Thưởng
Bạch Kim 11.500.000 VNĐ 50 920.000 VNĐ
Vàng 8.000.000 VNĐ 30 460.000 VNĐ
Bạc 4.500.000 VNĐ 25 230.000 VNĐ
Đồng 4.500.000 VNĐ 20 230.000 VNĐ

2. Tiền Thưởng sẽ được tặng vào mỗi Thứ 4 / ngày tặng thưởng, sau mỗi tuần khuyến mãi!

Điều khoản & điều kiện

 • Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi có tài khoản sử dụng tiền thật tại Dafabet.
 • Người chơi cần hoàn thành số lượt chơi và yêu cầu cược tối thiểu tại các bàn chơi độc quyền Dafabet Privé dựa trên cấp độ VIP của mình trong suốt tuần khuyến mãi để nhận Tiền Thưởng.
 • Chỉ những hoạt động đặt cược trong Tuần Khuyến Mãi mới được tính cho các loại Yêu cầu. Các hoạt động đặt cược ngoài thời gian này sẽ không được tính.
 • Tiền Thưởng sẽ được tặng vào mỗi Thứ Tư/ ngày tặng thưởng, sau Tuần Khuyến Mãi.
 • Tiền Thưởng Ví Chung có thể sử dụng để đặt cược tại tất cả Dafabet Casino Trực Tuyến ngoại trừ Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS].
 • Tiền Thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần. Cược tại Phòng Hồng Ngọc [PT] & Phòng Thạch Anh Tím [OPUS] không được tính cho yêu cầu đặt cược.
 • Chỉ những cược từ tiền thật của người chơi được tính cho yêu cầu tổng cược của khuyến mãi này.
 • Những cược từ tiền thưởng sẽ không được tính.
 • Mỗi người chơi chỉ được phép có một tài khoản duy nhất. Trong trường hợp người chơi mở nhiều tài khoản hoặc gian lận sẽ không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi và có thể bị mất tiền và tài khoản bị đóng băng
 • Dafabet có quyền sửa đổi, hủy bỏ, đòi lại hoặc từ chối bất kỳ khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình.
 • Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
 • Điều khoản điều kiện chung của khuyến mãi Dafabet được áp dụng.