Empire777 Hoàn Trả 2% Độc Quyền

Cách thức nhận hoàn trả

  • Để hợp lệ nhận 2% hoàn trả, thành viên cần có ít nhất một khoản gửi tiền thành công.
  • Thành viên không cần đăng ký tham gia chương trình. Chỉ cần cược tại game 888Empire sẽ tự động nhận được 2% Hoàn Trả Độc Quyền
  • 2% Hoàn Trả Độc Quyền sẽ được cập nhật vào “Ví Tiền Mặt” Empire777 của bạn vào mỗi Thứ Tư trước 14:00 (GMT+8)

Điều kiện và điều khoản

1. Doanh thu đặt cược từ Ví Tiền Mặt mới được tính cho chương trình 2% Hoàn Trả Độc Quyền.

2. Doanh thu Slot game 888Empire không tính trong 1.28% Hoàn Trả Hàng Tuần.

3. Trường hợp tiền hoàn trả thấp hơn mức thanh toán tối thiểu RMB10/ USD5/ THB50/ MYR5. Tiền thưởng 2% hoàn trả độc quyền sẽ vô hiệu và không được chuyển sang tuần tiếp theo.

4. Tiền hoàn trả tối đa là RMB 20,000/ MYR 10,000/ THB 100,000/ USD 3,000 mỗi tuần.

5. 2% Hoàn Trả Độc Quyền yêu cầu doanh thu 1 lần trước khi rút tiền.

6. Doanh thu hàng tuần sẽ được tính từ Thứ Hai 00:00 (GMT+8) đến Chủ Nhật 23:59 (GMT+8)

7. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối yêu cầu thưởng theo quyết định riêng EMPIRE777.

8. Tất cả Quy Định Chung của khuyến mãi Empire777 được áp dụng.