Empire777 Hoàn Trả Hàng Tuần Lên Đến 1.28%

Cách nhận khuyến mãi

  • Để tham gia khuyến mãi Empire777 hoàn trả hàng tuần, quý khách phải có ít nhất 1 giao dịch gửi tiền thành công tại Empire777
  • Doanh thu cho từng trò chơi được tính từ 00:00 (GMT+8) khi người chơi tham gia chương trình. (Ngoài Trừ Phòng Game Beer)
  • Tiền hoàn trả sẽ được tính và hoàn trả vào tài khoản “VÍ TIỀN” của quý khách vào mỗi Thứ 3 hàng tuần sau 14:00 (GMT +8)

Điều khoản và điều kiện

1. Quý khách phải tham gia đăng ký khuyến mãi này để hợp lệ nhận tiền hoàn trả.

2. Tiền Hoàn Trả tối đa mỗi tuần của là: 55,000,000 VNĐ (2,500 USD) cho mỗi loại sản phẩm (Live Casino, Slots và Table Games)

3. Người chơi tham gia khuyến mãi hòan trả hàng tuần này sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm hoàn trả dựa theo cấp bậc thành viên theo bảng dưới đây:

Cấp độ Hoàn trả Slots Hoàn trả Live Casino/Table Games
VIP Diamond và Platinum 1.28% 0.7%
VIP Gold và Silver 1% 0.6%
Tất cả thành viên 0.80% 0.5%

4. Nếu quý khách không đạt mức tối thiểu số tiền hoàn trả hàng tuần là 22,000 VNĐ (1 USD) thì tiền hoàn trả này sẽ không được chuyển tiếp sang tuần kế tiếp

5. Yêu cầu doanh thu đặt cược cho tiền hoàn trả hàng tuần là x1 để có thể Rút tiền

6. Doanh Thu đặt cược để tính tiền hoàn trả hàng tuần sẽ được tính từ 00:00 giờ Thứ 2 đến 23:59 giờ Chủ Nhật (GMT +8)

7. Chỉ những khoản cược sử dụng từ Ví Tiền và các khoản Chuyển Đổi vào Ví Tiền thì mới được tính vào doanh thu đặt cược hàng tuần. Những cược được sử dụng từ Ví Tiền Thưởng sẽ không được tính.

8. Nếu tham gia khuyến mãi hoàn trả hàng tuần này, quý khách sẽ không hợp lệ để tham gia khuyến mãi Thưởng Nạp Lại 10%

9. Trong trường hợp quý khách muốn thay đổi khuyến mãi này thành khuyến mãi Thưởng Nạp Lại 10%, yêu cầu này chỉ có thể thực hiện vào tuần kế tiếp

10. Chúng tôi có quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối hoặc rút lại bất kỳ khuyến mãi nào

11. Các cược có kết quả Hòa hoặc Hủy sẽ không được tính vào Doanh Thu đặt cược

12. Bất cứ loại cược hai đầu nào cũng sẽ Không được tính vào doanh thu đặt cược của khuyến mãi này

13. Điều khoản điều kiện chung của nhà cái Empire777 được áp dụng.