Nhà Cái 138Bet Thưởng Giới Thiệu

Hãy chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời của mình tại nhà cái 138Bet với bạn bè, để cùng nhận thưởng giới thiệu! Giới thiệu càng nhiều, tiền thưởng càng cao! Thưởng không giới hạn luôn!

Tóm tắt khuyến mãi

1. Khuyến mãi bắt đầu từ 08/10/2018 đến khi có thông báo tiếp theo, khi bạn giới thiệu bạn bè đăng kí và gửi tiền tại 138Bet, quý khách sẽ nhận thưởng dựa trên số tiền mà bạn quý khách thực hiện gửi trong thời gian khuyến mãi.

2. Tiền thưởng dành cho quý khách và bạn của quý khách như sau:

Số tiền gửi lần đầu của người được giới thiệu (VND) Tiền thưởng dành cho người được giới thiệu Tiền thưởng dành cho người giới thiệu
138,000 – 380,000 50,000 50,000
Từ 380,001 trở lên 138,000 138,000

3. Khuyến mãi không giới hạn số lượng bạn bè quý khách có thể giới thiệu. Nên giới thiệu càng nhiều bạn, tiền thưởng quý khách nhận được càng cao!

Cách thức nhận thưởng

1. Quý khách liên hệ Bộ phận hỗ trợ trực tuyến để yêu cầu cung cấp Link và Mã giới thiệu gồm 6 chữ số.

2. Quý khách cung cấp Link hoặc Mã giới thiệu cho bạn của mình.

3. Bạn của quý khách sẽ đăng kí tài khoản tại 138Bet qua Link giới thiệu hoặc nhập Mã giới thiệu tại trang đăng kí.

4. Tiền thưởng dành cho quý khách và bạn của quý khách sẽ tự động được cộng vào tài khoản chính trong vòng 24 giờ sau khi người được giới thiệu thực thiện gửi tiền thành công, mà không cần liên hệ lại với nhà cái.

5. Quý khách có 7 ngày để hoàn tất doanh thu cược yêu cầu, nếu không tiền thưởng sẽ được hủy bỏ.

6. Để rút tiền khuyến mãi, thành viên chỉ cần cược lại gấp x1 lần số tiền thưởng.

Điều khoản và điều kiện

  • Quý khách cần liên hệ Hỗ trợ trực tuyến để được nhận Link và Mã giới thiệu.
  • Quý khách có thể cung cấp Link và Mã giới thiệu cho càng nhiều bạn càng tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp thông tin đăng kí bị trùng lặp sẽ không hợp lệ và tài khoản sẽ bị đóng.
  • Link và Mã giới thiệu chỉ có hiệu lực trong thời gian khuyến mãi.
  • Quý khách sẽ nhận được tiền thưởng sau mỗi lần giới thiệu thành công một người bạn.
  • Số tiền trong khuyến mãi này không được kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi khác.
  • Tiền khuyến mãi này là không thể dùng để xin bất kỳ khuyến mãi nào khác và không thể chuyển nhượng.
  • Cược tích lũy sẽ không được bao gồm trong các khuyến mãi hoàn trả.
  • Nhà cái 138Bet có quyền ngưng khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào với tất cả hay cá nhân thành viên.

Tất cả người chơi tham gia khuyến mãi 138Bet phải tuân theo quy định của nhà cái, điều khoản và điều kiện chung của trang web cũng như điều khoản và điều kiện chung của khuyến mãi.